Welkom bij Sesam!

Sesam (Sport en spel anders montfoort) biedt kinderen met een beperking binnen hun woonomgeving mogelijkheden aan om sociale contacten aan te gaan, te sporten en te spelen. De doelgroep is kinderen van ca. 5 tot 20 jaar, die door hun beperking onvoldoende aansluiting vinden bij leeftijdgenoten en reguliere clubs. Sesam is de club binnen Montfoort waar deze kinderen terecht kunnen!

Doel

Sesam is opgericht met als doel dat ook deze kinderen gewoon kunnen doen wat leeftijdgenoten doen: samen spelen, samen sporten, samen chillen, samen uitgaan. Maar dan met begeleiding. Bij Sesam kan iedereen zichzelf zijn en in contact komen met anderen. Daarbij zijn veel activiteiten gericht op lekker in beweging zijn en je plekje vinden binnen je woonomgeving.

Achtergrond

Sesam is in november 2007 ontstaan na een oriënterende enquête onder ouders van kinderen uit de gemeente Montfoort die gebruik maken van het leerlingenvervoer. De enquête was toegespitst op de vraag: bestaat er binnen de gemeente Montfoort behoefte aan een clubje voor kinderen met een beperking, waarbinnen voor hun mogelijkheden gecreëerd worden om sociale contacten aan te kunnen gaan, en deel te kunnen nemen aan sport en spel. De initiatiefnemers zijn 2 moeders van kinderen met een beperking. Zij liepen al jaren aan tegen een gebrek aan mogelijkheden voor hun kinderen om in hun woonomgeving te kunnen sporten, of gewoon lekker te kunnen spelen. Door hun beperkingen zijn hun mogelijkheden binnen het reguliere circuit te beperkt. Er is te weinig aansluiting met andere kinderen. Tegelijkertijd is het voor elke ouder duidelijk dat het ontzettend belangrijk is om gewone dingen te kunnen doen zoals spelen, sporten, feestjes, kamp etc. Dat geldt óók voor deze kinderen! De reguliere verenigingen zijn overigens bijzonder bereidwillig om mee te werken aan aanpassingen om het voor deze kinderen toch mogelijk te maken deel te nemen. Vaak blijkt echter dat de beperkingen te groot zijn om deze pogingen te laten slagen. Kinderen uit kleinere stads- en dorpskernen zijn dan aangewezen op aangepaste sport- en speelvoorzieningen in omliggende grotere steden. In praktijk blijkt dat op langere termijn toch niet te werken . Door de grote afstand blijft het voor het kind vaak te spannend en resulteert het spelen zelden in vriendjes. Het brengen en halen levert bovendien een grote belasting op voor ouders (naast de gewone zorg, die al intensief is).

Laagdrempeligheid was daarom één van de allerbelangrijkste punten bij de oprichting van dit project! Bovendien wilden de twee ouders graag een formule uitwerken die gebaseerd was op behoeften van de ouders (ervaringsdeskundigen!) en van de kinderen zelf. Wat werkt voor deze kinderen en waar hebben zij behoefte aan? Wat zijn voorwaarden om te komen tot een club, die ook op langere termijn kan bieden wat de kinderen nodig hebben op het gebied van sociale speel- en sportmogelijkheden? Tijdens een aantal ouder-info-avonden is in samenspraak met vele enthousiaste, betrokken ouders de huidige formule tot stand gekomen.
In de loop der jaren zijn de activiteiten uitgebreid met het Zomerkamp, Sesam XL, de ‘klusmiddag’ en Sesam op Zaterdag. Maar ook het initiatief om een begeleid-wonenproject te realiseren (Mon Fort) en dagbesteding (dbM) waarbij de deelnemers echt met twee benen in de lokale maatschappij staan, zijn uit dit allereerste initiatief voortgekomen.