Wonen met zorg in Montfoort

Zelfstandig-begeleid wonen in Montfoort? Wonen in een beschermde omgeving waar u 24/7 zorg en begeleiding kunt krijgen? Volgens ons eigen haalbaarheidsonderzoek en ook volgens de woonvisie van onze gemeente is er momenteel geen of onvoldoende aanbod binnen Montfoort.
Mon Fort wil binnen 2 à 4 jaar (rond 2018/2019) een thuis realiseren voor ca. 16 bewoners met een beperking, verdeeld over 2 groepen van ca. 8 woonzorgplekken. De leeftijd zal bij de opstart ca. 18-35 jaar zijn. De beperking kan bijvoorbeeld zijn een verstandelijke beperking, autisme, een spraaktaalstoornis en/of een motorische probleem.

Mon Fort onderscheidt zich van andere woonconcepten door de volgende speerpunten.

  • veiligheid
  • integratie
  • wederkerigheid

De manier waarop hieraan invulling gegeven gaat worden is door het woonhuis in de directe omgeving van een fijne, sociale, recreatieve trekpleister te realiseren.

Bij Mon Fort zullen wonen en zorg gescheiden zijn. Dat wil zeggen dat het wonen bekostigd wordt uit eigen inkomen (eigen huishouden) en de zorg uit PGB. Het inkomen kan bestaan uit Wajong of een (gedeelte) eigen inkomen. Voor de zorg is een passende PGB-beschikking vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) nodig.

Is uw aandacht getrokken en heeft u mogelijk belangstelling voor een woonzorgplek voor een jongvolwassene met een beperking? Neemt u dan contact op over Mon Fort met stichting Obliek . Wij staan u graag te woord.