Missie

Obliek creëert mogelijkheden en activiteiten in Montfoort voor mensen met een beperking opdat zij echt een zichtbare en waardevolle plek in onze maatschappij krijgen. De formule van Obliek spreekt de lokale maatschappij aan en zij werkt enthousiast mee.

Zorgaanbod

Obliek biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met een beperking, zodat zij op allerlei gebieden in hun leven kunnen deelnemen aan de maatschappij om hen heen. Voor jong en oud, op het gebeid van vrijetijdsbesteding (Sesam), wonen (Mon Fort) en dagbesteding (dbM). De locaties waar deze zorg wordt aangeboden, bevinden zich in Montfoort of directe omgeving. Hieronder vindt u een korte beschrijving van elke vorm van zorg en voor welke doelgroep de zorg bedoeld is. Wilt u meer weten, klik dan op het betreffende logo. Zo komt u op de sub-website van het betreffende zorgaanbod, waar meer informatie te vinden is.

Sesam: vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren met een beschikking van de gemeente (Jeugdwet), een WLZ- of WMO-beschikking.

Gewoon om te kunnen doen wat leeftijdgenoten ook doen: samen spelen, samen sporten, samen chillen, samen uitgaan. Sesam is bedoeld voor kinderen en jongeren die onvoldoende aansluiting vinden bij leeftijdgenoten en die hulp nodig hebben om hun plek binnen hun woonomgeving te vinden. Zij hebben begeleiding nodig om deel te kunnen nemen aan activiteiten en om te kunnen integreren. Sesam biedt de volgende activiteiten: op woensdagmiddag en zaterdagen voor de leeftijd van ca. 5-20 jaar; op vrijdagavond (SesamXL) voor ca. 13+.

Heeft u vragen? Klik hier voor contact.

 

Mon Fort: wonen met 24/7 begeleiding voor (jong)volwassenen met een WLZ- of WMO-beschikking.

Het project bevindt zich in de initiatieffase. Op dit moment (2017) is er zicht op een locatie en wordt met de gemeente en de woningbouwvereniging een haalbaarheidsonderzoek verricht. Het woonhuis zal waarschijnlijk in 2019 gerealiseerd zijn.
Iedere bewoner krijgt een eigen, zelfstandig appartement. Per ca. 7 bewoners wordt één woongroep gevormd met een gezamenlijke woonruimte. In deze ruimte wordt samen gekookt en gegeten, en worden sociale activiteiten gedaan indien de bewoners daar behoefte aan hebben.

Heeft u vragen? Klik hier voor contact.

 

dbM: dagbesteding voor (jong)volwassenen met een WLZ- of WMO-beschikking en veelal een Wajong-uitkering.

Dit is een hele diverse groep. Wat de deelnemers gemeen hebben, is dat zij niet onder druk kunnen functioneren en veel overzicht en begeleiding nodig hebben.  De insteek is dat mensen met een beperking de maatschappij echter van alles te bieden hebben. Obliek werkt samen met lokale bedrijven, organisaties en particulieren en biedt zinvolle taken en bezigheden die passen bij de capaciteiten en talenten van de deelnemers. Denk aan koken voor particulieren; werken bij een fruitbedrijf, op een boerderij of in de kantine van een bedrijf; verrichten van hand en spandiensten voor scholen; verzorgen van mailings voor bedrijven of kerken. Ook taken die een wat hoger denkniveau vereisen, behoren tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen? Klik hier voor contact.

Kosten

De zorg die Obliek biedt, is bedoeld voor mensen met een intensievere zorgvraag en wordt gefinancierd uit PGB. Het is professionele zorg op maat. De zorgvrager heeft hiervoor een beschikking nodig van het CIZ (WLZ). Een andere mogelijkheid is dat er een beschikking vanuit de gemeente is (Jeugdwet voor kinderen tot ca. 18jr; WMO voor volwassenen). De beschikking moet in de vorm van PGB beschikbaar gesteld zijn.