Contact

Obliek is de overkoepelende stichting waarbinnen de verschillende vormen van zorg worden aangeboden (Sesam voor vrijetijdsbesteding voor jongeren, Mon Fort voor wonen met zorg, dbM voor dagbesteding).

Spreekt de formule van stichting Obliek u aan? Heeft u vragen of heeft u belangstelling en wilt u zich aanmelden voor zorg bij Obliek? Dan kunt u contact opnemen met Ingelize Blonk-Valk, directie van Obliek.

Telefoon:
E-mail:
Post- en bezoekadres:
Bezoekadres:
Locaties:
Locaties:
KvK:
RSIN:
RABOBANK:
06 38061009
info@obliek-zorg.nl
Waardsedijk-Oost 10, 3417 XJ Montfoort
(Bedrijven Centrum Montfoort)
Bovenkerkweg 74, Montfoort (Sesam)
Waardsedijk-Oost 10, Montfoort (dbM)
30240053
819345271
NL48RABO 01435.51.140

Organisatie

Stichting Obliek heeft een bestuur-model waarbij het bestuur de uitvoerende taken delegeert aan de directie. In het bestuursreglement staat vermeld hoe de verdeling van taken en verantwoordelijkheden is geregeld. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Eric Blonk (ericblonk@gmail.com)
Marcel van Lent
Ruud Smulders
Guido Pallada
Engelien de Jong

In overeenstemming met kwaliteitseisen is stichting Obliek aangesloten bij een externe klachtencommissie en een externe geschillencommissie (zie pagina “kwaliteit”/ “klachten”). Daarnaast heeft de stichting een interne vertrouwens- en klachtenfunctionaris:

Annemarie Pape 06 50861058

Publicaties

De stichting beschikt o.a. over de volgende documenten, beleidstukken of protocollen.