Contact

Obliek is de overkoepelende stichting waarbinnen de verschillende vormen van zorg worden aangeboden (Sesam voor vrijetijdsbesteding voor jongeren, Mon Fort voor wonen met zorg, dbM voor dagbesteding).

Telefoon:
E-mail:
Post- en bezoekadres:

RABOBANK:
KvK:
RSIN:

06 12 78 73 16 (Ruud Smulders)
info@obliek-zorg.nl
Stadhouderslaan 104
3417 TX Montfoort

NL48RABO 01435.51.140
30240053

819345271

Organisatie

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Ruud Smulders
Marcel van Lent
Ruud Smulders

 

Publicaties

De stichting beschikt o.a. over de volgende documenten, beleidstukken of protocollen.