Werken bij Obliek

Directie vacature voor ca. 6 a 8 uur per week
i.c.m. incidenteel groepsbegeleider

Per 1 april 2020 komt de functie van directie bij stichting Obliek beschikbaar.
Deze functie is o.b.v. een freelance overeenkomst met de stichting.
De directie voert alle operationele taken binnen de stichting uit en staat onder direct toezicht van het bestuur.

De directie is in elk geval verantwoordelijk voor:

 • het t.b.v. het bestuur opstellen en onderhouden van alle beleids- en kwaliteitsstukken, inclusief de financiële jaaroverzichten;
 • het zorgen voor een algemeen handelen (intern alsook naar buiten toe) (door iedereen die bij de stichting betrokken is) dat in overeenstemming is met wet- en regelgeving, missie en visie, en tevens met de statuten van de stichting;
 • het uitvoeren van een deugdelijk financieel beleid;
 • een deugdelijke uitvoer van alle overige (onderstaande) taken;
 • het naar buiten toe profileren van stichting Obliek, met al haar doelen en activiteiten, teneinde het draagvlak en de naamsbekendheid te vergroten, alsook om het bereik onder de doelgroep te optimaliseren.

Taken zijn onder ander:

 • op de hoogte blijven van wet- en regelgeving;
 • alle aspecten van het organiseren en bieden van zorg, in overeenstemming met o.a. kwaliteitseisen en AVG. Een belangrijk onderdeel hiervan is het op orde houden van de cliëntdossiers, de jaarlijkse evaluaties, het up to date houden van de zorgovereenkomsten;
 • het voeren van de gehele administratie;
 • het onderhouden van contacten met alle partijen (cliënten, zorgkantoren, SVB, regionale en/of landelijke overheden w.o. gemeenten etc.)
 • het aanvragen van subsidies en zorgen dat de stichting goed in beeld is bij (lokale) sponsoracties;
 • het opstellen van activiteitenprogramma’s;
 • het leiden van het team (incl. planningen, voeren van teamoverleg, evaluaties etc.)
 • het motiveren en zelfsturend houden van het team (o.a. door het helder houden van kaders zoals regelgeving, visie, strategie, budgetten etc.)
 • het onderhouden van netwerken die bijdragen aan de aanvoer van nieuwe stagiaires, vrijwilligers en zorgmedewerkers (beroepskrachten);
 • overzicht houden en nadenken of verbeteringen kunnen of moeten plaatsvinden;
 • het informeren en adviseren van het bestuur, en bijwonen van de bestuursoverleggen;

Vereisten zijn:

 • Een relevante HBO opleiding;
 • Voldoende ervaring bij een vergelijkbare zorgaanbieder met bovengestelde taken;
 • Bij voorkeur iemand met een lokale betrokkenheid (gezien het lokale karakter van de stichting en het doel om ook inclusie van de deelnemers te bevorderen).

Geboden wordt:

 • Een zeer uitdagend pakket van taken en verantwoordelijkheden;
 • Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit bij de invulling van de taken;
 • Een marktconform uurtarief;
 • Een zeer loyaal en hecht team (vrijwilligers en beroepskrachten);

Zorgmedewerkers

Bij Obliek bieden goedgekwalificeerde freelancers / zelfstandigen in de zorg (zzp’ers) persoonlijke zorg en begeleiding aan de cliënten. Momenteel zijn wij op zoek naar enthousiaste, ervaren zorgmedewerkers met een ondernemende inslag. De inzet kan zijn op de groepen van Sesam (vrijetijd, kinderen) of bij de activiteiten van dbM (dagbesteding, jongvolwassenen). Heb je vragen of belangstelling? Neem dan zeker contact met ons op!

Kerntaken:

 • begeleiden van de groepen tijdens de activiteiten;
 • het opzetten/bedenken van programma’s die voor een ieder binnen de zeer diverse groepen interessant zijn;
 • eindverantwoordelijk zijn voor het goed verlopen van de activiteiten;
 • het onderhouden van contacten met en sturing geven aan de vrijwilligers die betrokken zijn bij de activiteiten;
 • het onderhouden van contact met de (ouders/vertegenwoordigers van) cliënten;
 • continue alert zijn op verbetermogelijkheden van de diensten die wij leveren aan cliënten en de samenwerkingsverbanden die wij onderhouden met andere organisaties;
 • werken vanuit het welzijnsaspect van cliënten, waarbij zorgplannen en andere kwaliteitseisen een middel zijn om de doelen te bereiken;
 • bewust, maar liever zelfs onbewust vanuit een tweede natuur, werken aan kwaliteit.

Vereisten: 

 • aantoonbare werkervaring en opleiding op mbo/hbo niveau (bijv. Begeleider Specifieke Doelgroepen/Begeleider Gehandicaptenzorg/Sociaal Cultureel Werker; SPH/MDW/Social Work; PABO; Jobcoach);
 • het als een uitdaging zien om de gangbare werkwijzen en kwaliteitsprocessen los te laten en op geheel eigentijdse wijze vorm te geven aan deze aspecten binnen de zorg;
 • zelfstandigheid, maar ook teamgeest;
 • enthousiast, creatief en flexibel;
 • bewustzijn van enerzijds de zorgzame en anderzijds de zakelijke kant van werken binnen de zorg.

Vrijwilligers

Voor onze cliënten is ‘meedoen’ niet altijd even vanzelfsprekend. Zij hebben wat meer aandacht en input nodig dan anderen. De inzet van vrijwilligers naast de professionele medewerker betekent daarom net even dat beetje extra tijd en ruimte voor individuele hulp, wat extra uitleg of aandacht. Heb jij/heeft u tijd en energie om een mooie bijdrage te leveren aan een bijzondere doelgroep? Dan horen wij heel graag van u! Ga naar ‘Contact’ voor onze contactgegevens.

U wilt meehelpen als groepsbegeleiding:
Lijkt het u wat om mee te helpen op de groepen? U kunt meehelpen bij Sesam (vrijetijd, kinderen) of bij dbM (dagbesteding, jongvolwassenen) en ondersteunt de professionele medewerker die de groepen leidt. Per kwartaal wordt er een programma opgesteld, waarbij u zelf bepaalt hoe vaak u beschikbaar bent. Een relevante opleiding is niet vereist, maar u hebt affiniteit met de doelgroep, u bent rustig en flexibel en u weet hoe je met een beetje humor soms iets kunt oplossen. Lees meer over Sesam en dbM onder ‘Zorgaanbod’. Heeft u belangstelling of eerst nog wat vragen? Wij horen het graag van u!

U wilt een incidentele activiteit aanbieden:
Heeft u een bedrijf of een hobby, of bent u lid van een vereniging en denkt u daarmee onze cliënten een interessante activiteit aan te kunnen bieden? Bijv. een rondleiding binnen uw bedrijf, een workshop kleien, een cursus Excel of een sportieve middag op de sportclub? Dan zouden wij daar heel blij mee zijn! Uw aanbod biedt onze cliënten afwisseling op het reguliere programma, het leert ze weer nieuwe vaardigheden of ze leren andere mensen kennen. Neem vooral contact met ons op! Lees ook verder op ‘Samenwerken’.

Stageplekken

Bij Obliek zijn diverse mogelijkheden voor stages (maatschappelijke stages, MBO, HBO). Zoek jij een stageplek? Stuur dan een mail naar Obliek met je CV, de opleiding die je doet, de beschrijving van je stage (uren, leerdoelen etc.) en jouw motivatie waarom je bij Obliek je stage zou willen invullen. Voor gemotiveerde mensen met een goede arbeidsmentaliteit maken wij graag tijd! Voor contactgegevens, ga naar ‘contact’.