Stichting Obliek creëert een woonvoorziening voor jong volwassenen met een beperking, voornamelijk in het autistisch spectrum (ASS).

Aanmelding woonproject Obliek – Van Damlocatie

– Naam potentiële bewoner
– Geboortedatum
– Woonplaats
– Aard van beperking

Sturen naar: info@obliek-zorg.nl

De website van Obliek is momenteel ‘in onderhoud’. Dat betekent dat er gewerkt wordt aan een nieuwe content, gezien de recente ontwikkelingen m.b.t. de verwachte nieuwbouw. Wij hopen de website z.s.m. weer toegankelijk te kunnen maken voor geïnteresseerden.

Informatieavond Obliek

De contouren rondom de herontwikkeling van de Van Damstraat worden steeds duidelijker. Als straks het scholencomplex verhuist naar de locatie Hofland, komt er naast woningbouw ook ruimte voor een gezamenlijk onderkomen van Het Ouden Huis: een woonvoorziening voor ouderen met of zonder hulpvraag én Obliek: een woonvoorziening voor jong volwassenen met een beperking, voornamelijk in het autistisch spectrum (ASS).

Inmiddels heeft er op 22 september jl. een eerste informatie- en meedenkbijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden. Op een drukbezochte avond werden zij betrokken bij de plannen rondom het beoogde woon-/zorgcomplex.

Stichting Obliek wil graag op woensdagavond 9 november a.s. nadere informatie geven aan belangstellenden over haar kleinschalige woonvoorziening (16 woonunits). Op deze informatieavond zijn ook vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente Montfoort (begeleiding project), Het Ouden Huis (participant aan het project) en stichting De Grasboom (ondersteuning).

De informatieavond vindt plaats in gebouw St. Joseph en begint om 20.00 uur.

Stichting Obliek wordt – financieel dan wel met kansen of activiteiten – gesteund door:

en ons fantastische team van vrijwilligers, de lokale kerken en diverse particulieren.