Over de kinderen

Doelgroep

In principe zijn alle kinderen, die door hun beperking moeite hebben deel te nemen aan sport en spel binnen het reguliere aanbod, doelgroep van Sesam. Dat kunnen kinderen zijn uit het speciaal onderwijs (clusters 1 t/m 4), maar ook kinderen uit het speciaal basisonderwijs of zelfs uit het reguliere basisonderwijs. De beperkingen kunnen bijv. zijn taal-/spraakproblemen, verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, gedragsmatige problemen zoals ADHD, autisme. Om praktische redenen beperken wij ons tot kinderen uit Montfoort en omgeving die:

  • een leeftijd hebben van ca. 5-20 jaar;
  • binnen het reguliere aanbod niet voldoende contacten opdoen en niet voldoende mogelijkheden hebben deel te nemen aan sport en spel;
  • voldoende hebben aan een leiding bestaande uit een vaste, professionele kracht die ondersteund wordt door vrijwilligers;
  • deel kunnen nemen aan een groepsverband.

Groepen

De groepen worden geleid door één vaste, betaalde deskundige begeleid(st)er. Deze wordt ondersteund door 1 à 2 vrijwillig(st)ers per groep. De groepen zijn max. 10 kinderen. Maar door de extra handen van vrijwilligers kan de groep tijdens de activiteiten worden opgesplitst, waardoor kleine sub-groepjes ontstaan. Binnen deze setting komen de meeste kinderen heel goed tot hun recht en ontstaan er speelmomenten met andere kinderen. Ook is er voldoende begeleiding voor de nodige 1 op 1 momentjes voor ieder kind apart.
Plezier, veiligheid en structuur zijn de basis. Tijdens de activiteiten wordt veel overzicht geboden. Zo wordt aan het begin altijd eerst gezamenlijk het programma doorgesproken (zichtbaar gemaakt met picto’s en woorden en tijdaanduiding). Afspraken worden duidelijk gemaakt. Als er groepen moeten worden gevormd wordt ook dat vooraf duidelijk afgesproken met elkaar. Er worden hulpmiddelen ingezet als time-timer, kookwekkertje etc.
Voor meer info over de verschillende activiteiten, kijk dan bij programma.