Wonen en Zorg

De bewoners

Mon Fort zal een woonplek bieden aan 14à16 (jong)volwassenen met een beperking die 24/7 begeleiding nodig hebben. Te denken valt aan mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking, autisme, spraaktaalstoornis en/of angsten.
Bij de samenstelling van de bewonersgroepen zal niet in eerste instantie uitgegaan worden van één bepaalde diagnose als richtlijn. Eerder zal gezocht worden naar een onderlinge ‘klik’ op sociaal gebied en mogelijke ‘synergie’ op het zorggebied. Om deze redenen zullen mensen met ernstige of meervoudige lichamelijke beperkingen en mensen die niet aan een groepsverband kunnen bijdragen, buiten de doelgroep van dit initiatief vallen.

De bewoners zullen in 2 kleinschalige woongroepen van elk ca. 7à8 bewoners komen te wonen met elk een gezamenlijke woonkamer/keuken. Binnen de huiselijkheid van deze woongroepen wordt onder begeleiding gekookt, gegeten en worden andere sociale activiteiten ondernomen. De bewoners beschikken daarnaast elk over een zelfstandige woonunit waar ze zich in alle rust terug kunnen trekken.

Wonen en zorg gescheiden

Mon Fort zal een voorziening worden waarbij wonen en zorg gescheiden zijn.

wonen
Bewoners hebben dus hun eigen inkomen (bijv. salaris, Wajong). Hiervan worden alle kosten van wonen betaald (woning, huishoudelijke kosten, verzekeringen, verzorging, vrijetijdsbesteding etc.)
Een van de belangrijkste taken van de stichting is dat het component ‘woning’ gerealiseerd wordt op een dusdanige manier dat die betaalbaar is voor de toekomstige bewoner. Bewoners huren een zelfstandig appartement van ca. 50m2 met woonkamer, slaapkamer, badkamer en keukenblok. Per woongroep is een gezamenlijke woonkamer met keuken beschikbaar.

zorg
Voor de te leveren zorg is een indicatie WMO of WLZ in PGB nodig. De afgelopen jaren was de zorg onderhevig aan grote veranderingen. Hoewel de transitie inmiddels is ingevoerd, is de rust nog niet helemaal weder gekeerd. Zodra het project in de realisatiefase zit, zal Mon Fort dit onderwerp aanvullen met de meest recente informatie en de dan geldende ontwikkelingen.
Er zijn op dit moment al wel een aantal punten duidelijk.

  • Het zorgaanbod zal bestaan uit begeleiding en ondersteuning bij ADL zoals persoonlijke verzorging, vrijetijdsbesteding, koken, boodschappen doen, aangaan van sociale contacten.
  • Naast een groepsgerichte begeleiding zal er ook gewerkt worden met individuele zorgdoelen en -leerdoelen. Het hebben en nastreven van eigen ambities en het blijven ontwikkelen vormen belangrijke aandachtspunten binnen Mon Fort.
  • De begeleiding van de bewoners bestaat naast de begeleiding bij het wonen uit begeleiding bij dagbesteding of werk. Sociale interactie met de omgeving staat hierbij hoog in het vaandel, zie ook bij trekpleister.
  • De zorg zal bestaan uit een standaard basispakket met daarbij evt. een individuele aanvulling, afhankelijk van de zorgbehoefte en de indicatie.
  • Aangezien er 24/7 zorg geboden zal worden, zal er uitgegaan moeten worden van de zwaardere indicaties. Zoals de veranderingen er nu naar uit zien, zullen bewoners veelal een beschikking vanuit de Wet Langdurige Zorg nodig hebben (profiel VG3 à 4 en hoger) of een passende PGB-beschikking vanuit de WMO (Beschermd Wonen – middel) .

Mon Fort wil op alle fronten de integratie in de plaatselijke samenleving stimuleren. Daarom gaat de voorkeur uit naar het werken met lokale zorgaanbieders. De zorg zal daarom geleverd gaan worden door professionele, vaste zorgaanbieders uit de directe omgeving. Mon Fort streeft ernaar om daarnaast te gaan werken met een fijn vast netwerk van betrokken lokale vrijwilligers.