Mon Fort in het kort

Betekenis ‘Mon Fort’

In de naam Mon Fort zit gebundeld wat de basis is voor het concept:
De vertaling uit het Frans is “mijn kasteel”/”mijn burcht”, waarmee verwezen wordt naar een beschermde, veilige woonomgeving.
Maar “fort” betekent ook “sterk”, waarmee verwezen wordt naar de vragen: “Waar ben jij sterk in, waar zit jouw kracht?”
De klankovereenkomst met de vestigingsplaats van de stichting – en de toekomstige locatie van de voorziening – zal u niet ontgaan zijn. Er moeten meer zorgplekken komen in Montfoort. Huidige bewoners van Montfoort moeten in de nabije toekomst gewoon in Montfoort terecht kunnen voor een begeleide woonzorgplek!

Mon Fort is begeleid wonen vanuit jouw eigen kracht in jouw eigen beschermde woonomgeving Montfoort.

 

Ontstaan stichting Mon Fort

De oorsprong van Mon Fort ligt bij Stichting Sesam Montfoort.
In april 2008 is Sesam ontstaan uit een ouderinitiatief. Sesam biedt vrijetijdsbesteding in Montfoort aan kinderen tot ca. 20 jaar met een beperking. Het motto van Sesam: “Ook voor kinderen met een beperking moeten binnen de gemeente mogelijkheden bestaan om sociale contacten aan te gaan en om deel te nemen aan sport en spel.”
Door dit initiatief is in Montfoort een netwerk ontstaan van kinderen met een beperking en hun ouders.  Deze ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun straks volwassen kinderen en vooral over waar zij dan terecht kunnen. Zij zouden graag zien dat hun kind in hun vertrouwde woonomgeving kan blijven wonen, maar het huidige woonzorgaanbod binnen Montfoort biedt geen enkele passende mogelijkheid. Het bovenstaande motto lijkt daarom een noodzakelijk vervolg te krijgen: “Ook voor jongvolwassenen met een beperking moeten binnen de gemeente Montfoort mogelijkheden bestaan voor wonen, zorg, dagbesteding en een volwaardig sociaal leven.”

In 2010 zijn twee ouders van start gegaan met het uitdenken van dit project.

De speerpunten

Mon Fort laat jong volwassen mensen met een beperking wonen binnen een veilige, beschermde setting zonder geïsoleerd te raken van de maatschappij. Dit geldt niet alleen voor het wonen, maar ook voor dagbesteding. Bewoners moeten mogelijkheden hebben met beide benen in de maatschappij te staan, ondanks beperking of leeftijd.  De manier waarop dit plan hieraan vormgeeft, is door van het woonproject te realiseren in de nabije omgeving van een trekpleister, waar bewoners en andere inwoners uit de omgeving elkaar treffen.

Mon Fort streeft naar een woon- en zorgconcept voor mensen met een zorgbehoefte dat uitgaat van volwaardigheid en respect. Het onderscheidt zich van andere woonconcepten door de volgende speerpunten:

 • Veiligheid
  Dat kwetsbare mensen bovengemiddeld te maken krijgt met misbruik is inmiddels iedereen wel bekend. Mon Fort heeft specifieke ideeën over het vergroten van veiligheid en bescherming.
 • Integratie
  Integratie is niet slechts een kwestie van enkele rijtjeshuizen doorbreken in een woonwijk. Mon Fort werkt aan feitelijke contacten tussen bewoners en hun omgeving. Iedereen heeft het nodig zich onderdeel te voelen van een groep. Onze bewoners zullen zich straks onderdeel voelen van de Montfoortse samenleving!
 • Wederkerige bedrijvigheid
  Het zou mooi zijn als Mon Fort met haar visie en doelstellingen tot de verbeelding spreekt van de lokale ondernemers en bevolking. Zij zouden Mon Fort op vele wijzen kunnen steunen: als sponsor, als aanbieder van dagbestedingsplekken of als vrijwilliger. Mensen met een beperking zullen hun leven lang afhankelijk zijn van de bereidwilligheid van de mensen en bedrijven om hun heen.
  Nog mooier zou het zijn als de bewoners van Mon Fort ook wat voor hun omgeving zouden kunnen betekenen! Mon Fort ziet op vele manieren mogelijkheden om de bewoners een zinvolle rol in de samenleving te bieden. Ook voor hen geldt dat het leven “geven en nemen” is. Zij hebben wel degelijk voldoende in huis om ook hun steentje bij te dragen aan hun plaatselijke samenleving.  Iedere bewoner heeft zijn eigen kwaliteiten. Een aantal zou lunches kunnen verzorgen voor vergaderingen, recepties of bezoekers van de trekpleister. Anderen zouden een geweldige hulp kunnen zijn voor particulieren bij bijv. tuinwerk of boodschappen. Ook ondersteunende taken bij de lokale kerken en verenigingen zoals kopieerwerkzaamheden of bezorging zouden prima uitgevoerd kunnen worden door bewoners. Het mes snijdt aan twee kanten: De omgeving ontvangt wat terug en de bewoners voelen zich voldaan doordat ze een gewaardeerde rol binnen hun omgeving hebben!

Wonen en werken in een beschermde setting zonder geïsoleerd te raken van de maatschappij.

De trekpleister

Mon Fort wil naast het wonen ook voorzien in beschermde dagbestedingsplekken. Dit gebeurt door het project te realiseren in de nabije omgeving van bijv. een horecagelegenheid, een dierenweide en een multifunctionele ruimte. Het moet een echte trekpleister worden waar iedereen graag komt voor een sociaal en/of recreatief moment.

Het aanwezig zijn van deze trekpleister speelt een rol bij het uitwerken van de 3 speerpunten. Hierdoor wordt het namelijk mogelijk om de volgende resultaten te bereiken:

 • mogelijkheden voor dagbestedingsplekken in een beschermde omgeving;
 • mogelijkheden voor daadwerkelijke contactmomenten met  ‘de maatschappij’;
 • Bewoners geven met zinvolle taken invulling aan een volwaardig leven.  Dit levert waardering, voldoening en zelfrespect op;
 • De maatschappij krijgt iets in retour:
  • Bewoners leveren diensten aan bezoekers (horeca, dierenweide);
  • Er ontstaat een sociale en recreatieve ontmoetingsplek voor de omgeving;
  • Het levert maatschappelijke cohesie op: een cultuur waarin minder grenzen bestaan tussen mensen met en zonder beperking.