Doelgroep

De doelgroep van dbM is (jong)volwassenen met een beperking. Denk hierbij aan een lichte of matige verstandelijke beperking, autisme, motorische problematiek etc. Onze deelnemers zijn fantastische, ijverige mensen met een oprechte houding. Het is een hele diverse groep. Maar wat zij gemeen hebben, is dat zij niet goed onder druk kunnen functioneren en overzicht en begeleiding nodig hebben.  dbM biedt arbeidsmatige dagbesteding waaraan geen leveringsplicht verbonden zit. Dit kenmerkt de dagbesteding (versus de arbeidsparticipatie vanuit de participatiewet.) Economisch gezien genereren zij feitelijk weinig ‘toegevoegde waarde’.

Deelnemers hebben een WLZ-beschikking dan wel een WMO-beschikking in PGB. Veelal zal er sprake zijn van een Wajong-uitkering. dbM kan echter ook fungeren als opstap naar arbeidsparticipatie binnen de Participatiewet.

Maatschappelijke winst

dbM laat deze doelgroep onderdeel uitmaken van onze gemeenschap. Er is genoeg te doen voor ze! En op andere gebieden dan het economisch gebied hebben ze heel wat toe te voegen. We zoeken de samenwerking op met lokale organisaties en onderzoeken samen met hen kansen en mogelijkheden om onze deelnemers te betrekken bij onze samenleving.
De organisaties zijn vaak zeer bereid iets extra’s te doen voor deze doelgroep, maar hebben zelf te maken met kaders zoals bijv. beperkte budgetten, targets, een zekere zakelijkheid binnen het bedrijf, kwaliteitseisen, veiligheidsaspecten.
De kaders waarbinnen wij samenwerkingsverbanden proberen te realiseren met organisaties, worden bepaald door enerzijds de mogelijkheden en beperkingen aan de kant van de deelnemers en anderzijds de mogelijkheden en beperkingen bij de organisaties. Het gezamenlijke doel is de maatschappelijke winst.