INFORMATIE-AVOND dinsdag 20 februari a.s. voor alle deelnemers dbmM/Sesam en aspirant bewoners Mon Fort

Op dinsdag 20 februari a.s. organiseert Obliek een belangrijke informatie-avond op de nieuwe Obliek-locatie (Waardsedijk-Oost 10, Montfoort.)

De avond is opgesplitst in 2 delen:

1.    Eerste deel t.b.v. ouders van deelnemers van Obliek (Sesam/dbM). Op de agenda staat o.a.:

 • Uitleg statutenwijzigingen die in 2017 hebben plaatsgevonden.
 • Het nieuwe bestuur wordt voorgesteld;
 • Uitleg landelijke kwaliteitseisen;
 • Oprichting nieuw inspraak-orgaan;
 • Resultaat klanttevredenheidsenquete;
 • Overige punten.

2.    Tweede deel t.b.v. ouders van aspirant bewoners van Mon Fort. Alle ouders die op de belangstellingslijst staan, zijn uitgenodigd. Op de agenda staat o.a.

 • Uitleg statutenwijzigingen die in 2017 hebben plaatsgevonden.
 • Het nieuwe bestuur wordt voorgesteld;
 • Status project (raadsbesluit d.d. 29 januari jl; samenwerking met GroenWest en gemeente);
 • Bespreking van kenmerken van en ouderbetrokkenheid bij een ouderinitiatief;
 • Acties voor de komende periode;
 • Overige punten.

Het programma:

 • van 18.15-18.30u inloop ouders dbM/Sesam, koffie (op de gang)
 • van 18.30-20.15u info-avond ouders dbM/Sesam 
 • van 20.15-20.30u inloop Mon Fort belangstellenden en evt. nabespreking ouders dbM/Sesam, koffie (op de gang)
 • van 20.30-22.00u info-avond belangstellenden Mon Fort  

Deze onderdelen zijn op één avond gepland, zodat ouders + teamgenoten die belangstelling hebben voor beide onderdelen, heel efficient met één avond weer helemaal op de hoogte zijn. Het wordt een avond met veel bespreekpunten. Ter voorbereiding kunnen genodigden zich inlezen:

 • Op de website is veel (nieuwe) informatie beschikbaar, o.a. het beleisplan, de klachtenregeling, namen bestuur en vertrouwenspersoon etc
 • Op https://www.groenwest.nl/projecten/hoflandschoollocatie-te-montfoort/ is nadere informatie beschikbaar over de bouwplannen voor Mon Fort.

Genodigden is gevraagd vóór vrijdag a.s. (9 februari) te laten weten of ze wel of niet komen.

We hopen dat het een drukbezochte en inspirerende avond zal worden!