Op  10 maart heeft een tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Er waren ca. 10 ouders/verzorgers van kinderen (pubers en volwassenen) waarvoor een woonzorgplek nodig zal zijn binnen een termijn van ca. 4 jaar.

Nadat de ervaringen van de infoavond op 9feb besproken zijn, zijn de ouders/verzorgers aan de slag gegaan met een soort ‘workshop’. De initiatiefnemers wilden graag weten wat zij voor wensen, eisen en beelden hebben bij een woonzorgplek voor hun kind. Gevraagd werd groepjes te vormen met andere ouders van kinderen waarvan zij denken dat ze qua zorg, leeftijd, beperking etc. een goede aansluiting bij elkaar zouden kunnen vinden. Daarna zijn zij binnen deze groepen aan de slag gegaan met het gezamenlijk opstellen van missie/visie, samenstelling woongroep, benodigde zorg, tijdlijn, eisen tav locatie etc. Het is belangrijk hierover na te denken. Ook belangrijk is de afweging die je als ouder moet maken tussen enerzijds de wensen en eisen voor het inidividuele kind en anderzijds de taak om ‘tot elkaar te komen’ binnen de groep.

Het was mooi te zien dat zeker voor de groep ‘jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of autisme’ de ouders zonder veel moeite tot gezamenlijke uitspraken kwamen.

Voor de woongroepen voor ‘30plussers met een (zwaardere) verstandelijke beperking’ en ‘psychiatrisch kwetsbare mensen (o.a. schizofrenie)’ zijn nog onvoldoende mensen in beeld. Deze ouders/verzorgers komen heel graag in contact met andere inwoners van Montfoort e.o. die een dergelijke woonzorgplek zoeken. De initiatiefneemster voor de woongroep voor psychiatrisch kwetsbare mensen is Hennie Hogendoorn (hennie.hogendoorn@ziggo.nl). De initiatiefneemster voor volwassenen met een (zwaardere) verstandelijke beperking is Joke Nijland (jeevlee@xs4all.nl).

De avond werd beëindigd met de vraag welke informatie ouders nu nog nodig hebben om dit project te helpen realiseren en wat de volgende stappen zouden kunnen zijn om verder te komen. Enkele ouders hebben deze avond aangegeven beschikbaar te zijn om te helpen waar nodig. En ouders hebben aangegeven dat ze zich graag (gezamenlijk) inzetten om naar de gemeente en de Raad toe te duidelijk te blijven maken hoe belangrijk het realiseren van deze woonzorgplekken is. Daarom is afgesproken om tijdens het volgende Forum met een aantal ouders inspreektijd aan te vragen.

Mon Fort heeft hierop de griffie gebeld met het verzoek om spreektijd voor het Forum de opvolgende week. Geadviseerd werd echter om dit Forum over te slaan, maar aanwezig te zijn op 23 maart bij de Raadsconferentie. Mon Fort zal daarom e.e.a. afwachten en anders tijdens het Forum in mei / juni weer van de partij zijn.

.