Op 23 maart heeft een zgn. Raadsconferentie plaatsgevonden binnen de Raad van Montfoort. Het betrof een extra overleg waar de fracties voorstellen konden indienen over onderwerpen die zij (extra of nieuw) onder de aandacht wilden brengen voor de Kadernota 2016. Enkele ouders van kinderen met een beperking waren hierbij aanwezig.
Er werden door 2 fracties voorstellen ingediend die ten doel stelden het realiseren van woonzorgplekken. Benadrukt werd in deze nota’s dat het gaat om ‘voldoen aan zorgplicht’ en ‘invullen volgens Raadsprogramma’. Stichting Mon Fort werd genoemd. Hoewel het tijdens deze avond niet ging om stemmen (‘voor’ of ‘tegen’), hebben 6 van de 8 fracties zich uitgesproken over deze nota’s en dit ten gunste van ons project! Dit zijn op zich positieve geluiden vanuit de politiek.

Na afloop is door Mon Fort met enkele fractieleden gesproken. Het belang van deze woonzorgplekken begint meer en meer duidelijk te worden binnen de Montfoortse politiek.

Ook is even gesproken over het feit dat door wethouder Vlaar onjuiste uitspraken zijn gedaan binnen het Forum van 10 februari jl. Hierop heeft Mon Fort een correctie laten opnemen in de vorm van een bijlage bij de notulen van dit Forum. Raadsleden hebben deze correctie ontvangen en gelezen.
Tijdens het Forum van 17 maart jl. is door wethouder Vlaar gezegd dat het uitgangspunt van Mon Fort synchroon loopt met die van de gemeente. Er zijn toezeggingen gedaan dat de wethouder in gesprek gaat met Mon Fort in de 2e helft 2015, en dat zij ons plan ter beschikking aan de raad zal stellen. Dus dat is al een stuk meer in de goede richting, wat Mon Fort betreft.
Notulen zijn te vinden op de website van de gemeente. Type op de home pagina in het zoekveld “vergaderkalender”. Op de pagina “Raad & Fora” kun je nu op de link “vergaderkalender” klikken. Nu kun je op de dag van betreffende vergadering (meestal Forum Samenleving) de notulen en alle bijlagen vinden.