1 januari 2016: een goed bericht, een spannend jaar??!

Vlak voor de Kerstvakantie lazen we in de lokale kranten de Zenderstreeknieuws en de IJsselbode in een artikel over het nieuw te bouwen scholencomplex in Montfoort plotseling één zin die voor stichting Mon Fort mogelijk een mooi en hoopvol 2016 aankondigde. Lees de artikelen in “In ’t nieuws”.

Op maandag 14 december jl. vergaderde de Raad o.a. over de definitieve locatie voor de nieuwbouw van het scholencomplex aan de van Damstraat. De keuze bestond nog uit 2 opties. Er werd uiteindelijk gekozen voor de locatie bij de sporthallen/voetbalvelden MSV (optie 6). Daardoor bleef de locatie “Oude Hoflandschool” (optie 3) dus onbestemd. Uit het krantenartikel blijkt dat tijdens deze vergadering direct een motie is ingediend (en raadbreed is aangenomen) om deze Hoflandlocatie nu toe te wijzen aan een woonzorgcomplex. En hoewel het niet in het artikel genoemd staat, werd hiermee gedoeld op ons ouderinitiatief Mon Fort, gezamenlijk met ca. 2 andere maatschappelijke functies.

Voor diegenen die – net als wij – niet zo politiek georiënteerd zijn, hier wat uitleg over wat een motie is en wat dit bericht nu eigenlijk inhoudt (bron: www.gemeenteraad.nl, wikipedia en http://mens-en-samenleving.infonu.nl/).

“De motie is een politiek instrument in de vergadering van de gemeenteraad en niet wettelijk geregeld.”
“Hoewel een motie een uitspraak van de raad is, is het college niet verplicht uitvoering te geven aan de motie. Indien het college de strekking van de motie onderschrijft, kan het college ervoor kiezen de motie over te nemen.”
De Raad is officieel het hoogste orgaan is binnen de gemeente, maar door het dualisme staan de Raad en het College (B&W) naast elkaar. De Raad bepaalt voornamelijk de kaders en controleert, het College heeft het dagelijks bestuur en kan binnen bepaalde kaders zelfstandig beslissingen nemen.
Het blijft dus nog wel even spannend, en we zullen de champagne pas opentrekken als de 1e paal de grond ingaat. Maar het is wel een stap in de goede richting!