10 maart 2015: LOCATIE

Het vervolgoverleg voor wonen met zorg zal morgenavond di 10 maart om 19.30u plaatsvinden in ‘de oude Hoflandschool’, Bovenkerkweg 74. Het is de middelste ingang. Vanaf de Parklaan om het speelpleintje heen lopen, direct links door het hek.

Het doel is vooral om te inventariseren wat de woonzorgwensen zijn binnen Montfoort (e.o.), en in welke vorm een samenwerking gegoten kan worden.

Programma:

 1. Welkom
 2. Korte terugblik 9 februari jl.
 3. Welke groepen willen aanhaken?
 4. Welke voordelen (en evt. nadelen) kan een samenwerking tussen groepen bieden op het gebied van locatie en zorg?
 5. Welke ouders kunnen kartrekkers worden?
 6. ‘Workshop’: per woonzorggroep wordt gezamenlijk geprobeerd te komen tot een beknopt projectplan met punten als:
  1. hoe ziet de doelgroep er uit (beperking, leeftijd etc.)?
  2. wat is de zorgbehoefte van deze doelgroep (zorgzwaarte, zelfstandigheid/gezamenlijke activiteiten, werk/dagbesteding)?
  3. wat zijn eisen/wensen t.a.v. wonen (benodigde veiligheid/bescherming, groepsgrootte, grootte eigen woning, gezamenlijke ruimte, locatie)?
  4. waar zouden voordelen kunnen zitten indien samengewerkt wordt met andere woongroepen?
 7. Welke informatie is nog nodig en wie pakt dit op?
 8. Welke vervolgstappen spreken we af?

We hopen dat we deze avond weer enkele concrete stappen richting realisatie kunnen zetten!