10 maart 2015: VERVOLGAFSPRAAK

Stichting Mon Fort organiseert op dinsdagavond 10 maart a.s. een volgende bijeenkomst. Iedereen die daadwerkelijk op zoek is naar een woonzorgplek voor zichzelf of een familielid, is welkom.

Belangstellenden die buiten de doelgroep van Mon Fort vallen (VG, 18-35jr, ZZP 3 en hoger), zullen voor eigen initiatiefnemers/kartrekkers moeten zorgen. Voor deze groepen is het ook verstandig om alvast beknopt een aantal punten op papier te zetten:

  • hoe ziet de doelgroep er uit (beperking, leeftijd etc.)?
  • wat is de zorgbehoefte van deze doelgroep (zorgzwaarte, zelfstandigheid/gezamenlijke activiteiten, werk/dagbesteding)?
  • wat zijn eisen/wensen t.a.v. wonen (benodigde veiligheid/bescherming, groepsgrootte, grootte eigen woning, gezamenlijke ruimte, locatie)?
  • waar zouden voordelen kunnen zitten indien samengewerkt wordt met andere woongroepen?

Het idee van deze avond is om te onderzoeken hoe verder. En dit dan zowel gezamenlijk met de diverse zorggroepen als binnen de eigen zorggroep. Bij voorkeur worden er al wat vervolgstappen gezet.

Heeft u belangstelling? Meldt u zich dan z.s.m. aan (naam, telefoonnummer, woonplaats, aantal belangstellenden voor deze avond, welke zorggroep).
Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden zal een passende locatie gezocht worden. Plaats van de bijeenkomst wordt daarom nader bekend gemaakt.