Geven en nemen, wederkerigheid maakt het leven waardevol!

Het zou mooi zijn als Mon Fort met haar visie en doelstellingen tot de verbeelding spreekt van de lokale ondernemers en bevolking. Mensen met een beperking zullen namelijk hun leven lang in zekere mate afhankelijk zijn van de bereidwilligheid van de mensen en bedrijven om hun heen.

Nog mooier zou het zijn als de bewoners van Mon Fort ook wat voor hun omgeving zouden kunnen betekenen! Mon Fort ziet op vele manieren mogelijkheden om de bewoners een zinvolle rol in de samenleving te bieden. Ook voor hen geldt dat het leven “geven en nemen” is. Zij hebben wel degelijk voldoende in huis om ook hun steentje bij te dragen aan hun plaatselijke samenleving.  Iedere bewoner heeft zijn eigen kwaliteiten. Een aantal zou lunches kunnen verzorgen voor vergaderingen, recepties of bezoekers van de trekpleister. Anderen zouden een geweldige hulp kunnen zijn voor particulieren bij bijv. tuinwerk of boodschappen. Ook ondersteunende taken bij de lokale kerken en verenigingen zoals kopieerwerkzaamheden of bezorging zouden prima uitgevoerd kunnen worden door bewoners. Het mes snijdt aan twee kanten: De omgeving ontvangt wat terug en de bewoners voelen zich voldaan doordat ze een gewaardeerde rol binnen hun omgeving hebben!